86 Zabiegi w zakresie skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje:
 • Operacje w zakresie: odbyt (49.01-49.99)
 • Operacje w zakresie: piersi (85.0-85.99)
 • Operacje w zakresie: ucho zewnętrzne (18.01-18.9)
 • Operacje w zakresie: powieki (08.01-08.99)
 • Operacje w zakresie: brew (08.01-08.99)
 • Operacje w zakresie: sromu i krocza (71.01-71.9)
 • Operacje w zakresie: jama ustna (27.0-27.99)
 • Operacje w zakresie: nos (21.00-21.99)
 • Operacje w zakresie: prącie (64.0-64.99)
 • Operacje w zakresie: srom (71.01-71.9)
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: mieszków włosowych
 • Operacje w zakresie: krocza męskiego
 • Operacje w zakresie: paznokci
 • Operacje w zakresie: gruczołów łojowych
 • Operacje w zakresie: podskórnych poduszek tłuszczowych
 • Operacje w zakresie: gruczołów potowych
 • Operacje w zakresie: powierzchownych zachyłków skóry
86.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej
86.22 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia
Nie obejmuje:
 • Wycięcie lub oczyszczenie: zmiany/tkanki ściany jamy brzusznej (54.3)
 • Wycięcie lub oczyszczenie: zmiany lub tkanki kości (77.60-77.69)
 • Wycięcie lub oczyszczenie: mięśnia (83.45)
 • Wycięcie lub oczyszczenie: mięśnia ręki (82.36)
 • Wycięcie lub oczyszczenie: łożyska paznokciowego (86.27)
 • Wycięcie lub oczyszczenie: rany/zakażenia/oparzenia bez wycinania (86.28)
 • Wycięcie lub oczyszczenie: otwartego złamania (79.60-79.69)
 • Wycięcie lub oczyszczenie: przeszczepu/płata uszypułowanego (86.75)