84 Inne zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego
84.5 Wszczepienie innych urządzeń lub substancji do układu mięśniowo-szkieletowego
Nie obejmuje:
  • wprowadzenie urządzenia protetycznego (nie unieruchamiającego) krążka międzykręgowego (84.60 - 84.69)
84.56 Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego)
Uwagi:
  • Wprowadzenie wypełniacza do stawu