83 Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, z wyjątkiem ręki
Nie obejmuje:
  • Operacja w zakresie przepony (34.81-34.89)
  • Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki (82.01-82.99)
  • Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych (15.01-15.9)
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: rozcięgien
  • Operacje w zakresie: błon maziowych, kaletek i pochewek ścięgnistych
  • Operacje w zakresie: pochewek ścięgnistych
83.8 Inne zabiegi plastyczne w zakresie mięśnia, ścięgna, powięzi
Nie obejmuje:
  • operacje plastyczne na mięśniach, ścięgnach lub powięziach związane z artroplastyką