81 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie stawów
81.0 Operacyjne usztywnienie kręgosłupa
Nie obejmuje:
 • korekcja pseudoartrozy kręgosłupa (81.30- 81.39)
 • Ponowna artrodeza kręgów kręgosłupa (81.30 - 81.39)
Obejmuje:
 • Atrodeza kręgosłupa z użyciem: przeszczepów kostnych
 • Atrodeza kręgosłupa z użyciem: stabilizacji wewnętrznej
Uwagi:
 • Zakoduj także: każde wprowadzenie urządzenia do usztywnienia kręgosłupa (84.51)
 • Zakoduj także: każde wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości (84.52)
 • Zakoduj także: całkowitą liczbę połaczonych kręgów (81.62-81.64)
81.1 Artrodeza i operacyjne ograniczenie ruchomości stopy i stawu skokowego
Obejmuje:
 • Artrodeza stopy i stawu skokowego z użyciem: przeszczepu kostnego
 • Artrodeza stopy i stawu skokowego z użyciem: stabilizatora zewnętrznego
81.2 Artrodeza innego stawu
Obejmuje:
 • Artrodeza z: przeszczepem kostnym
 • Artrodeza z: stabilizatorem zewnętrznym
 • Artrodeza z:wycięciem końców kości z uciskiem
81.3 Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa
Obejmuje:
 • Artrodeza z użyciem: przeszczepów kostnych
 • Artrodeza z użyciem: stabilizacji wewnętrznej
 • Artrodeza z użyciem: korekcja pseudoartrozy kręgosłupa
Uwagi:
 • Zakoduj także: każde wprowadzenie urządzenia do usztywnienia kręgosłupa (84.51)
 • Zakoduj także: każde wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości (84.52)
 • Zakoduj także: całkowitą liczbę połaczonych kręgów (81.62-81.64)
81.4 Inne zabiegi naprawcze w zakresie stawów kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Artroplastyka kończyny dolnej z: wycięciem zewnętrznym lub stabilizacją zewnętrzną
 • Artroplastyka kończyny dolnej z: przeszczepem kości (wiórka kostne) lub chrząstki
 • Artroplastyka kończyny dolnej z: stabilizacją wewnętrzną
81.5 Wymiana stawu kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Artroplastyka kończyny dolnej z: wyciągiem zewnętrznym lub stabilizacją zewnętrzną
 • Artroplastyka kończyny dolnej z: przeszczepem kości (wiórka kostne) lub chrząstki
 • Artroplastyka kończyny dolnej z: stabilizacją wewnętrzną lub protezą
 • Artroplastyka kończyny dolnej z: usunięciem wypełnienia cementowego
81.6 Inne procedury na kręgosłupie
Uwagi:
 • Uwaga: liczba kręgów
 • Kręgosłup składa się z 25 kręgów ułożonych w następującej kolejności:
 • szyjne: C1 (atlas), C2 (obrotnik), C3, C4, C5, C6, C7
 • piersiowe: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12
 • lędźwiowe I krzyżowe: L1, L2, L3, L4, L5, S1
 • Osoby kodujące powinny sprawozdać tylko jeden kod z serii 81.62, 81.63 lub 81.64, aby wskazać ogólną liczbę połączonych kręgów u pacjenta.
 • Zakoduj także poziom i dojście z jakiego wykonano operację spondylodezy pierwotnej lub wtórnej (81.00-81.08, 81.30-81.39)
81.7 Artroplastyka i zabiegi naprawcze stawów ręki, palców i nadgarstka
Nie obejmuje:
 • Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki (82.01-82.99)
Obejmuje:
 • Artroplastyka dłoni i palców z:wycięciem zewnętrznym lub stabilizacją zewnętrzną
 • Artroplastyka dłoni i palców z:przeszczepem kości (wiórka kostne) lub chrząstki
 • Artroplastyka dłoni i palców z:stabilizacją wewnętrzną lub protezą
81.8 Artroplastyka i zabiegi naprawcze stawów barku i łokcia
Obejmuje:
 • Artroplastyka kończyny górnej - inne z: wycięciem zewnętrznym lub stabilizacją zewnętrzną
 • Artroplastyka kończyny górnej - inne z: przeszczepem kości (wiórka kostne) lub chrząstki
 • Artroplastyka kończyny górnej - inne z: stabilizacją wewnętrzną lub protezą
81.9 Inne zabiegi w zakresie stawów