81 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie stawów
81.9 Inne zabiegi w zakresie stawów
81.91 Nakłucie stawu
Nie obejmuje:
 • Artrografia kontrastowa (88.32)
 • Biopsja stawu (80.30-80.39)
 • Wstrzyknięcie leku (81.92)
81.92 Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
81.93 Szycie torebki stawowej/ więzadeł kończyny górnej
Nie obejmuje:
 • Artroplastyka i zabiegi naprawcze stawów ręki, palców, nadgarstka, stawu barkowego, stawu łokciowego (81.71-81.75, 81.80-81.81, 81.84)
81.94 Szycie torebki stawowej/ więzadeł stawów stępu/ stopy
Nie obejmuje:
 • Endoprotezoplastyka stawów stopy/ palców (81.56-81.59)
81.95 Szycie torebki stawowej/ więzadeł nogi - inne
Nie obejmuje:
 • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego/stawu kolanowego/kończyny dolnej (81.51-81.55, 81.59)
81.96 Inny zabieg naprawczy stawu
81.97 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
81.98 Zabiegi diagnostyczne stawów - inne
Nie obejmuje:
 • Artroskopia (80.20-80.29)
 • Aspiracyjna biopsja stawu (80.30-80.39)
 • Badanie mikroskopowe materiału z płynu stawowego (91.51-91.59)
 • Termografia kości (88.83)
 • Badanie rtg kręgosłupa/kości kończyn i miednicy/inne (87.21-87.29, 88.21-88.33)
81.99 Operacje stawu - inne