81 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie stawów
81.6 Inne procedury na kręgosłupie
Uwagi:
  • Uwaga: liczba kręgów
  • Kręgosłup składa się z 25 kręgów ułożonych w następującej kolejności:
  • szyjne: C1 (atlas), C2 (obrotnik), C3, C4, C5, C6, C7
  • piersiowe: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12
  • lędźwiowe I krzyżowe: L1, L2, L3, L4, L5, S1
  • Osoby kodujące powinny sprawozdać tylko jeden kod z serii 81.62, 81.63 lub 81.64, aby wskazać ogólną liczbę połączonych kręgów u pacjenta.
  • Zakoduj także poziom i dojście z jakiego wykonano operację spondylodezy pierwotnej lub wtórnej (81.00-81.08, 81.30-81.39)