79 Nastawienie złamania i zwichnięcia
Nie obejmuje:
 • Wyłącznie fiksator zewnętrzny dla unieruchomienia złamania (93.51-93.56, 93.59)
 • Zespolenie wewnętrzne bez nastawienia złamania(78.50-78.59)
 • Operacje na: kościach twarzy(76,70-76,79)
 • Operacje na: kościach nosa (21.71-21.72)
 • Operacje na: oczodole (76.78-76.79)
 • Operacje na: czaszce (02.02)
 • Operacje na: kręgosłupie (03.53)
 • Operacje na: usunięcie gipsu lub szyny (97.11-97.14)
 • Operacje na: usunięcie gipsu lub szyny (97.88)
 • Operacje na: wyłącznie wyciąg dla nastawienia złamania (93.41-93.46)
Obejmuje:
 • zastosowanie gipsu, klamry, wyciągu (drut Kirchnera) (gwóźdź Steimanna)
Uwagi:
 • Zakoduj także każde: zastosowanie zewnętrznego stabilizatora (78.10-78.19)
 • Zakoduj także każde: typ urządzenia do unieruchomienia, o ile jest znany (84.71-84.73)
79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji
Nie obejmuje:
 • Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (79.40-79.49)
79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną
Nie obejmuje:
 • Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (79.40-79.49)
79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji
Nie obejmuje:
 • Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości (79.50-79.59)
79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją
Nie obejmuje:
 • Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości (79.50-79.59)
79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości
Uwagi:
 • Nastawienie z lub bez stabilizacji wewnętrznej
79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości
Uwagi:
 • Nastawienie z lub bez stabilizacji wewnętrznej
79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania
Uwagi:
 • Oczyszczenie otwartego złożonego złamania
79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia
Nie obejmuje:
 • Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego (76.93)
Obejmuje:
 • zamknięte nastawienie (z użyciem urządzenia wyciągowego)
79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia
Nie obejmuje:
 • Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego (76.94)
Obejmuje:
 • Otwarte nastawienie (z założeniem zewnętrznego i wewnętrznego przyrządu stabilizacyjnego)
Uwagi:
 • Wycięcie kłykcia
79.9 Inne operacje urazu kości