75 Inne operacje położnicze
75.4 Ręczne wydobycie łożyska
Nie obejmuje:
  • Aspiracja/wyłyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu (69.52)
  • Rozszerzenie/wyłyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu (69.02)