71 Operacje w zakresie sromu i krocza
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
71.5 Radykalne wycięcie sromu
Uwagi:
  • Zaznaczyć także: każde równoczesne wycięcie węzłów chłonnych (40.3,40.5)