67 Zabiegi na szyjce macicy
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
67.0 Rozszerzenie kanału szyjki macicy
Nie obejmuje:
  • Rozszerzenie i łyżeczkowanie jamy macicy (69.01-69.09)
  • W celu indukcji porodu (73.1)
67.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie szyjki macicy
67.2 Konizacja szyjki macicy
Nie obejmuje:
  • Krioterapia zmiany szyjki macicy (67.33)
  • Elektrokonizacja szyjki macicy (67.321)
67.3 Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki szyjki macicy
67.4 Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy
Uwagi:
  • Wycięcie szyjki macicy z równoczesnym zeszyciem pochwy
67.5 Zabieg z powodu niewydolnosci ujścia wewnętrznego szyjki macicy (cieśniowo-szyjkowej)
67.6 Inne zabiegi naprawcze pęknięcia szyjki macicy
Nie obejmuje:
  • zabieg naprawczy świeżego rozdarcia położniczego (75.51)