66 Zabiegi w zakresie jajowodów
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
66.6 Inne zabiegi usunięcia lub zniszczenia jajowodów
Nie obejmuje:
  • Usunięcie przetoki (66.73)
Obejmuje:
  • Usunięcie lub zniszczenie jajowodu przez: kauteryzację
  • Usunięcie lub zniszczenie jajowodu przez: koagulację
  • Usunięcie lub zniszczenie jajowodu przez: elektrokoagulację
  • Usunięcie lub zniszczenie jajowodu przez: wycięcie