58 Operacje i zabiegi w obrębie cewki moczowej
Obejmuje:
 • Operacje: gruczołów opuszkowo-cewkowych Cowpera
 • Operacje: tkanki okołocewkowej
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
58.0 Nacięcie cewki moczowej
Nie obejmuje:
 • Drenaż gruczołu opuszkowo-cewkowego lub tkanki około cewki moczowej (58.91)
 • Wewnętrzne przecięcie ujścia cewki moczowej (58.5)
 • Usunięcie kamienia z cewki moczowej bez nacięcia (58.6)
58.1 Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)
Nie obejmuje:
 • Wewnętrzne przecięcie ujścia cewki moczowej (58.5)
58.2 Zabiegi diagnostyczne w obrębie cewki moczowej
58.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek cewki moczowej
Nie obejmuje:
 • Biopsja cewki moczowej (58.23)
 • Wycięcie gruczołu opuszkowo-cewkowego (58.92)
 • Operacja przetoki cewkowej (58.43)
 • Wycięcie cewki w ramach: całkowitego wycięcia pęcherza (57.79)
 • wytrzewienia miednicy (68.8)
 • radykalnego wycięcia pęcherza (57.71)
58.4 Zabiegi naprawcze w zakresie cewki moczowej
Nie obejmuje:
 • Wczesne zaopatrzenie położniczego uszkodzenia pęcherza lub cewki moczowej (75.61)
58.5 Usunięcie zwężenia cewki moczowej
58.6 Rozszerzenie cewki moczowej
Nie obejmuje:
 • Kalibracja cewki (89.29)
58.9 Inne zabiegi i operacje w zakresie cewki moczowej i tkanki okołocewkowej