57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego
Nie obejmuje:
 • Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29, 59.91-59.92)
 • Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99)
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
57.0 Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego
Nie obejmuje:
 • Opróżnienie pęcherza przez nacięcie (57.19)
57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia)
Nie obejmuje:
 • nacięcie pęcherza i przetoka pęcherza jako wytworzenie dojścia przy operacji - pomiń kod
57.2 Zespolenie pęcherzowo-skórne (vesicostomia)
Nie obejmuje:
 • Przezskórna cystostomia (57.17)
 • Inne cystostomie nadłonowe (57.18)
57.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego
57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego
57.5 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego
57.6 Częściowe wycięcie pęcherza moczowego
57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego
Obejmuje:
 • Całkowite wycięcie pęcherza z cewką moczową
57.8 Inne zabiegi naprawcze w zakresie pęcherza moczowego
Nie obejmuje:
 • Wczesne zaopatrzenie położniczego uszkodzenia pęcherza lub cewki moczowej (75.61)
 • Operacja naprawcza uchyłku pochwowego pęcherza (70.50-70.51)
 • Inne operacje z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu (59.3-59.79)
57.9 Inne zabiegi i operacje pęcherza moczowego