57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego
Nie obejmuje:
  • Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29, 59.91-59.92)
  • Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
57.7 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego
Obejmuje:
  • Całkowite wycięcie pęcherza z cewką moczową
57.71 Radykalne wycięcie pęcherza
Nie obejmuje:
  • Wycięcie pęcherza w ramach wytrzewienia miednicy u kobiety (68.8)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde: Wycięcie węzłów chłonnych (40.3, 40.5)
  • Zakoduj także każde: odprowadzenie moczu (56.51-56.79)