57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego
Nie obejmuje:
  • Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29, 59.91-59.92)
  • Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
57.1 Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia)
Nie obejmuje:
  • nacięcie pęcherza i przetoka pęcherza jako wytworzenie dojścia przy operacji - pomiń kod
57.19 Inna cystotomia
Nie obejmuje:
  • Przezskórna cystostomia (57.17)
  • Inne przetoki nadłonowe (57.18)