56 Operacje moczowodu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
56.4 Wycięcie moczowodu (ureterektomia)
Nie obejmuje:
  • Wycięcie przetoki moczowodowej (56.84)
  • Nefroureterektomia (55.51-55.54)
Uwagi:
  • Zakoduj także zespolenia inne niż koniec-do-końca (56.51-56.79)