51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: brodawki Vatera
  • Operacje w zakresie: przewodu żółciowego wspólnego
  • Operacje w zakresie: przewodu pęcherzykowego
  • Operacje w zakresie: przewodu wątrobowego
  • Operacje w zakresie: śródwątrobowych dróg żółciowych
  • Operacje w zakresie: zwieracza Oddiego
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
51.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby
Nie obejmuje:
  • te zabiegi wykonane ednoskopowo zaklasyfikowane do kategorii 51.64, 51.84-51.88, 52.14, 52.21, 52.93-52.94, 52.97-52.98