49 Operacje w zakresie odbytu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
49.9 Inne zabiegi w zakresie odbytu
Nie obejmuje:
  • Rozszerzanie zwieracza odbytu (96.23)