49 Operacje w zakresie odbytu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
49.7 Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu
Nie obejmuje:
  • Zaopatrzenie świeżego położniczego uszkodzenia odbytnicy/ odbytu i zwieracza odbytu (75.62)
49.71 Szycie rany odbytu
49.72 Opierścienienie odbytu
49.73 Zamknięcie przetoki odbytu
Nie obejmuje:
  • Wycięcie przetoki odbytu (49.12)
49.74 Przeszczep mięśnia smukłego (niewydolny odbyt)
49.75 Wszczepienie lub rewizja sztucznego zwieracza odbytu
Uwagi:
  • Usunięcie z następową wymianą
  • Wymiana podczas tego samego lub kolejnego zabiegu
49.76 Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu
Nie obejmuje:
  • Kontrola z wszczepieniem podczas tego samego zabiegu (49.75)
Uwagi:
  • Kontrola lub wymiana
49.79 Zabieg naprawczy zwieracza odbytu - inny
Nie obejmuje:
  • Wycięcie hemoroidów (49.46)
  • Zaopatrzenie świeżego położniczego uszkodzenia odbytnicy/odbytu i zwieracza odbytu (75.62)
Uwagi:
  • Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia odbytu