46 Inne zabiegi na jelitach
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
46.9 Inne zabiegi w zakresie jelit
46.91 Miotomia esicy
46.92 Miotomia innej części okrężnicy
46.93 Rewizja zespolenia jelita cienkiego
46.94 Rewizja zespolenia jelita grubego
46.95 Miejscowa perfuzja jelita cienkiego
Uwagi:
 • Zakoduj użytą substancję (99.21-99.29)
46.96 Miejscowa perfuzja jelita grubego
Uwagi:
 • Zakoduj użytą substancję (99.21-99.29)
46.97 Przeszczep jelita cienkiego
Uwagi:
 • Uwaga: aby zakodować dawcę, użyj kodów 00.91-00.93
46.99 Operacje jelitowe - inne
Nie obejmuje:
 • Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym/jelicie cienkim (45.11-45.29)
 • Rozszerzanie ujścia przetoki jelitowej
 • Wprowadzenie sondy nosowo-jelitowej
 • Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia (98.04)
 • Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia (98.03)
 • Usunięcie sondy z jelita grubego lub wyrostka (97.53)
 • Usunięcie sondy z jelita cienkiego (97.52)
 • Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego (97.04)
 • Wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego (97.03)