46 Inne zabiegi na jelitach
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
46.8 Rozszerzanie i inne manipulacje w zakresie jelit
46.89 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie - inne
Nie obejmuje:
  • Korekcja niewłaściwego skrętu /rotacji/ jelita z: Fluoroskopią (96.29)
  • Korekcja niewłaściwego skrętu /rotacji/ jelita z: Wlewem substancji jonizującej (96.29)
  • Korekcja niewłaściwego skrętu /rotacji/ jelita z: Nadzorem ultrasonograficznym (96.29)