45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
45.9 Zespolenie jelitowe
Nie obejmuje:
  • Zespolenie koniec-do-końca – pomiń kod
Uwagi:
  • Zakoduj każde jednoczasowe wycięcie (45.31-45.8, 48.41-48.69)
45.94 Zespolenie jelito grube-jelito grube
Nie obejmuje:
  • Wytworzenie przetoki odbytniczo-odbytniczej (48.74)