45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
45.7 Częściowe wycięcie jelita grubego
Uwagi:
  • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzania zespolenia innego niż koniec-do-końca (45.92-45.94)
  • Zakoduj także każdy jednoczasowy zabieg: wytwarzania przetoki jelitowej (46.10-46.39)