41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony
41.0 Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych
Nie obejmuje:
  • Aspiracja szpiku od dawcy (41.91)
41.1 Nakłucie śledziony
Nie obejmuje:
  • Przezskórna aspiracyjna biopsja śledziony (41.32)
41.2 Nacięcie śledziony
41.3 Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony
41.4 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki śledziony
Nie obejmuje:
  • Wycięcie dodatkowej śledziony (41.93)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierą przeciwzrostową (99.77)
41.5 Całkowita splenektomia
Uwagi:
  • Splenektomia – inne
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierą przeciwzrostową (99.77)
41.9 Inne zabiegi w zakresie śledziony i szpiku