40 Operacje w zakresie układu limfatycznego
40.5 Radykalne wycięcie innych węzłów chłonnych
Nie obejmuje:
  • Wycięcie związane z radykalnym odjęciem sutka (85.45-85.48)
40.59 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne
Nie obejmuje:
  • Radykalna dissekcja szyi (40.41-40.49)