39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
 • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
39.0 Tętnicze zespolenie systemowo-płucne
39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne
Nie obejmuje:
 • Wytworzenie połączenia otrzewnowo-żylnego (54.94)
39.2 Inne zespolenie naczyniowe
Uwagi:
 • Zakoduj także terapię przeszczepem omijającym żylnym z użyciem substancji leczniczej, pod ciśnieniem (00.16), jeśli została wykonana
39.3 Szycie naczynia krwionośnego
Nie obejmuje:
 • Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie(39.52)
 • Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji) (49.95)
 • Opanowanie krwawienia z pęcherza (po operacji) (57.93)
 • Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej (39.41)
 • Opanowanie krwotoku z nosa (21.00-21.09)
 • Opanowanie krwawienia po operacji prostaty (60.94)
 • Opanowanie krwotoku po tonsilektomii (28.7)
39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego
39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń
39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca
39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa
Nie obejmuje:
 • Angioplastyka i aterektomia naczyń innych niż wieńcowych (39.50)
 • Stenty naczyniowe nie uwalniające leków (39.90)
 • Inne zabiegi naprawcze tętniaka (39.52)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej (00.63)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(-ów) innej tętnicy przedmózgowej (00.64)
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) naczyń wewnątrzczaszkowych (00.65)
 • Resekcja odcinka aorty brzusznej z wszczepieniem (38.44)
 • Resekcja odcinka tętnicy kończyny dolnej z wszczepieniem (38.48)
 • Resekcja odcinka aorty piersiowej z wszczepieniem (38.45)
 • Resekcja odcinka naczynia kończyny górnej z wszczepieniem (38.44)
39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych
Nie obejmuje:
 • Wycięcie zmiany ucha środkowego (20.51)
39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych