38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń
Nie obejmuje:
 • Zabiegi na naczyniach serca (36.01-36.99)
Uwagi:
 • Zakoduj także: każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
 • Zakoduj także: krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
38.0 Nacięcie naczynia
Nie obejmuje:
 • Nakłucie naczynia (38.91-38.98)
 • Cewnikowanie/nakłucie żyły (38.92-38.95, 38.99)
38.1 Endarterektomia
38.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie naczyń krwionośnych
Nie obejmuje:
 • uzupełniające zabiegi na układzie naczyniowym (00.40-00.43)
38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem
38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia
Nie obejmuje:
 • endowaskularny zabieg na tętniaku (39.71 - 39.79)
38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków
Nie obejmuje:
 • Podwiązanie żylaków przełyku (42.91)
 • Podwiązanie żylaków żołądka (44.91)
38.6 Inne wycięcie naczynia
Nie obejmuje:
 • Pomosty aortalno-wieńcowe (36.10-36.14)
 • Wycięcie naczynia z zespoleniem (38.30-38.39)
 • Wycięcie naczynia z wstawką (38.40-38.49)
 • Wycięcie naczynia z wszczepem (38.40-38.49)
38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej
38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie)
Nie obejmuje:
 • Podwiązanie naczyń nadnercza (07.43)
 • Podwiązanie żylaków przełyku (42.91)
 • Opanowanie krwotoku i założenie szwów we wrzodzie żołądka lub dwunastnicy (44.40-44.49)
 • Podwiązanie żylaków żołądka (44.91)
 • Podwiązanie naczynia oponowego (02.13)
 • Przezskórne wstrzyknięcie substancji embolizującej, przez cewnik (99.29)
 • Wysokie podwiązanie żyły jądrowej (63.1)
 • Chirurgiczna okluzja żyły głównej (38.7)
 • Chemoembolizacja (99.25)
 • Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji) (49.95)
 • Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza (57.93)
 • Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej (39.41)
 • Opanowanie krwotoku z nosa (21.00-21.09)
 • Opanowanie krwawienia po operacji prostaty (60.94)
 • Opanowanie krwotoku po tonsilektomii (28.7)
 • Podwiązanie naczyń tarczycy (06.92)
 • Wlew przez cewnik 99.29
38.9 Nakłucie naczynia
Nie obejmuje:
 • Monitorowanie krążenia (89.61-89.69)