38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń
Nie obejmuje:
  • Zabiegi na naczyniach serca (36.01-36.99)
Uwagi:
  • Zakoduj także: każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
  • Zakoduj także: krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
38.0 Nacięcie naczynia
Nie obejmuje:
  • Nakłucie naczynia (38.91-38.98)
  • Cewnikowanie/nakłucie żyły (38.92-38.95, 38.99)