37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia
37.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia - inne
Nie obejmuje:
  • Usprawnianie układu sercowo - naczyniowego (93.36)
  • Zmiana rytmu serca (99.60-99.69)
  • Wprowadzenie dodatkowego urządzenia do lewego przedsionka (37.90)
  • Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca w okolice serca (37.41)
  • Zabieg wytworzenia labiryntu, otwarty (37.33)
  • Zabieg wytworzenia labiryntu, endowaskularny (37.34)