37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
37.9 Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia
37.90 Wprowadzenie dodatkowego urządzenia do lewego przedsionka
37.91 Bezpośredni masaż serca
Nie obejmuje:
 • masaż serca (przez ścianę klatki piersiowej) (99.63)
37.92 Wstrzyknięcie leku do serca
37.93 Wstrzyknięcie leku do worka osierdziowego
37.94 Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD]
Nie obejmuje:
 • Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca, defibrylatora, całkowity system [CRT-D] (00.51)
Uwagi:
 • Wszczepienie defibrylatora z odprowadzeniami (nasierdziowymi), uformowanie kieszonki (powięź brzuszna) (podskórna), każde przezżylne odprowadzenia, procedura śródzabiegowej oceny sygnałów z odprowadzeń, pomiar progu defibrylacji (badania elektrofizjologiczne) [EPS]
 • Techniki: boczna torakotomia
 • Techniki: pośrodkowa sternotomia
 • Techniki: zabieg podwyrostkowy
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
 • Zakoduj także każde równoczesne zabiegi (np. pomosty wiencowe] (36.00-36.19)
37.95 Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD]
37.96 Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD], bez implantacji elektrod
Nie obejmuje:
 • Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji (tylko) [CRT-D] (00.54)
37.97 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD]
37.98 Wymiana generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD]
37.99 Zabiegi w zakresie serca i osierdzia - inne
Nie obejmuje:
 • Usprawnianie układu sercowo - naczyniowego (93.36)
 • Zmiana rytmu serca (99.60-99.69)
 • Wprowadzenie dodatkowego urządzenia do lewego przedsionka (37.90)
 • Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca w okolice serca (37.41)
 • Zabieg wytworzenia labiryntu, otwarty (37.33)
 • Zabieg wytworzenia labiryntu, endowaskularny (37.34)