37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika
Nie obejmuje:
  • Wprowadzenie lub wymiana odprowadzenia [elektrody] w systemie żył wieńcowych lewej komory, z dostępu żylnego (00.52)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde wprowadzenie lub wymianę urządzenia umiarawiającego pracę serca (37.80-37.87)
37.71 Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory
Nie obejmuje:
  • Wprowadzenie czasowego rozrusznika serca (37.78)
  • Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej/komorowej (37.76)