37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
37.7 Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika
Nie obejmuje:
 • Wprowadzenie lub wymiana odprowadzenia [elektrody] w systemie żył wieńcowych lewej komory, z dostępu żylnego (00.52)
Uwagi:
 • Zakoduj także każde wprowadzenie lub wymianę urządzenia umiarawiającego pracę serca (37.80-37.87)
37.70 Wstępne wprowadzenie elektrody - inne
Nie obejmuje:
 • Wprowadzenie rozrusznika serca (37.78)
 • Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej/komorowej (37.76)
37.71 Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory
Nie obejmuje:
 • Wprowadzenie czasowego rozrusznika serca (37.78)
 • Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej/komorowej (37.76)
37.72 Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
Nie obejmuje:
 • Wprowadzenie czasowego rozrusznika serca (37.78)
 • Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej/komorowej (37.76)
37.73 Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie
Nie obejmuje:
 • Wprowadzenie czasowego rozrusznika serca (37.78)
 • Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej/komorowej (37.76)
37.74 Wprowadzenie/ wymiana elektrody nasierdziowej
Nie obejmuje:
 • Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej komorowej (37.76)
37.75 Rewizja elektrody
Nie obejmuje:
 • zmiana pozycji tymczasowego przezżylnego systemu umiarawiającego pracę serca - pomiń kod
37.76 Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej/ komorowej
Nie obejmuje:
 • Wymiana elektrody nasierdziowej (37.74)
37.77 Usunięcie elektrody (bez wymiany)
Nie obejmuje:
 • usunięcie tymczasowego przezżylnego urządzenia umiarawiającego pracę serca - pomiń kod
 • Ten zabieg z wymianą: przezżylnej elektrody przedsionkowej/komorowej (37.76)
 • Ten zabieg z wymianą: elektrody nasierdziowej (37.74)
37.78 Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca
Nie obejmuje:
 • Rozrusznik serca śródoperacyjnie (39.64)
37.79 Rewizja/ przemieszczenie kieszonki rozrusznika