35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.2 Wymiana zastawki serca
Nie obejmuje:
  • ten zabieg zwiazany z naprawą: ubytek części przegrody międzyprzedsionkowej I międzykomorowej (35.54, 35.63, 35.73)
  • ten zabieg związany z naprawą: ubytku zastawki powiązanego z ubytkiem przegrody międzykomorowej (35.54, 35.63, 35.73)
Obejmuje:
  • Wycięcie zastawki serca z wymianą
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)