35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.1 Otwarta walwuloplastyka bez wymiany zastawki
Nie obejmuje:
  • ten zabieg związany z naprawą: ubytek części przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej (35.54, 35.63, 35.73)
  • ten zabieg związany z naprawą: ubytku zastawki powiązanego z ubytkiem przegrody międzykomorowej (35.54, 35.63, 35.73)
  • ten zabieg związany z naprawą: przezskórna (balonowa) waluloplastyka (35.96)
Obejmuje:
  • Otwarta walwulotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)