32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: resekcja żebra
  • Operacje w zakresie: sternotomia,
  • Operacje w zakresie: rozdzielenie mostka przez przecięcie
  • Operacje w zakresie: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także jednoczesną plastykę oskrzela (33.48)
32.0 Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela
Nie obejmuje:
  • Biopsja oskrzela (33.24-33.25)
  • Wycięcie przetoki oskrzelowej (33.42)
32.09 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela
Nie obejmuje:
  • Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany (tkanki) oskrzela (32.01)