29 Zabiegi w zakresie gardła
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: części krtaniowej gardła
  • Operacje w zakresie: nosogardzieli
  • Operacje w zakresie:części ustnej gardła
  • Operacje w zakresie: kieszonki gardłowej
  • Operacje w zakresie: zachyłków gruszkowatych
29.0 Nacięcie gardła (faryngotomia)
Nie obejmuje:
  • Drenaż ropnia zagardłowego przez jamę ustną zewnętrzny (28.0)
  • Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia (98.13)
29.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie gardła
29.2 Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
Nie obejmuje:
  • Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej (29.52)
29.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w gardle
29.4 Operacje plastyczne gardła
Nie obejmuje:
  • Korekcja/rewizja po korekcji rozszczepu podniebienia (27.62, 27.63)
29.5 Inne zabiegi naprawcze w zakresie gardła
29.9 Inne zabiegi w zakresie gardła