26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: małej
  • Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: przyusznej miąższu i przewodu
  • Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: podjęzykowej
  • Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: podżuchwowej
Uwagi:
  • Zakoduj także każde usunięcie węzłów chłonnych szyjnych (40.40-40.42)
26.2 Wycięcie zmiany ślinianki
26.21 Marsupializacja torbieli ślinianki
26.29 Wycięcie zmiany ślinianki - inne
Nie obejmuje:
  • Biopsja igłowa/otwarta biopsja ślinianki/przewodu (26.11-26.12)
  • Wycięcie przetoki ślinowej (26.42)