23 Stomatologia
23.18 Inne czynności chirurgii stomatologicznej
23.1801 Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
Nie obejmuje:
 • zasadniczego zabiegu
23.1802 Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1803 Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1804 Resekcja wierzchołka korzenia zęba każdego następnego zęba podczas tego samego zabiegu i dotyczy zębów
Nie obejmuje:
 • zasadniczego zabiegu
23.1805 Hemisekcja zęba
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1806 Reimplantacja zęba
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1807 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1810 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1811 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany w obrębie połowy szczęki włącznie ze szwami
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1813 Zatamowanie krwawienia w obrębie jamy ustnej - nie zaliczane w bezpośrednim połączeniu z zabiegiem chirurgicznym, chyba że zajmuje niewspółmiernie dużo czasu
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1814 Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, pokłucie naczyń bądź zatkanie kością
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
Obejmuje:
 • połowę szczęki,
 • założenie opatrunku przy zapaleniu zębodołu
 • zdjęcie szwów po zabiegu chirurgicznym
23.1816 Ograniczone, miejscowe wycięcie wargi, języka
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia
23.1817 Krioterapia niewielkich zmian w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej
23.1819 Ograniczone wycięcie, zniszczenie zmiany podniebienia twardego
Nie obejmuje:
 • odpowiedniego znieczulenia