11 Zabiegi w zakresie rogówki
11.4 Wycięcie zmiany lub tkanki rogówki
11.41 Mechaniczne usunięcie nabłonka rogówki
Nie obejmuje:
  • Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew (11.21)
Uwagi:
  • Usunięcie nabłonka rogówki chemokauteryzacją
11.42 Przyżeganie uszkodzenia rogówki
11.43 Krioterapia uszkodzeń rogówki
11.49 Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki - inne
Nie obejmuje:
  • Biopsja rogówkowa (11.22)
Uwagi:
  • Wycięcie rogówki - inne