04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych
04.0 Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowych
Nie obejmuje:
  • Zabiegi w jaskrze - inne (12.79)
  • Sympatektomia, ganglionektomia (05.21-05.29)
04.01 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
Nie obejmuje:
  • Ten zabieg wykonany metodą radiochirurgii stereotaktycznej (92.30 – 92.39)
Uwagi:
  • Przecięcie nerwu słuchowego przez dół środkowy czaszki