01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych
01.5 Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon
01.51 Wycięcie zmiany opony mózgu
Nie obejmuje:
  • Biopsja opon mózgu (01.12)
  • Przezskórna biopsja opon mózgu (01.11)
01.52 Hemisferektomia
01.53 Lobektomia mózgu
01.59 Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu
Nie obejmuje:
  • Biopsja mózgu (01.13 – 01.14)
  • tego zabiegu metodą radiochirurgii stereotaktycznej (92.30 - 92.39)