00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
00.0 Terapia ultradźwiękowa
Nie obejmuje:
 • ultrasonografia diagnostyczna (nieinwazyjna) (88.71-88.79)
 • echokardiografia wewnątrzsercowa (komór serca) (ICE) (37.28)
 • wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa (00.21-00.29)
00.1 Terapia lekowa
00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych
Nie obejmuje:
 • procedury z wszczepami naczyniowymi, wiele naczyń poddanych terapii (00.40-00.43)
 • procedury diagnostyczne na naczyniach krwionośnych (38.21-38.29)
 • Diagnostyka ultrasonograficzna obwodowego układu naczyniowego (88.77)
 • Rezonans magnetyczny (MRI) (88.91-88.97)
 • Terapia ultradźwiękowa (00.01-00.09)
Uwagi:
 • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • Obrazowanie ultrasonograficzne [ultradźwiękowe] naczyń krwionośnych
 • Uwaga: przy kodowaniu obrazowania, w czasie rzeczywistym, światła naczyń przy pomocy fal dźwiękowych użyj kodów innych procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych w tym czasie
00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS]
Nie obejmuje:
 • zamontowanie obręczy stereotaktycznej (tylko) (93.59)
Uwagi:
 • Nawigacja bez tomografii komputerowej
 • Nawigacja pod kontrolą radiologiczną (IGN)
 • Zabieg pod kontrola radiologiczną (IGS)
 • Nawigacja bez kontroli radiologicznej
 • Zakoduj także właściwą procedurę diagnostyczną lub terapeutyczną
00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe
Uwagi:
 • Uwaga: Niniejsze kody można stosować tak do naczyń wieńcowych jak i obwodowych. Kody te służą do stosowania w połączeniu z innymi kodami procedur leczniczych w celu dostarczenia informacji o liczbie naczyń na ilu została wykonana (jednoczasowo) dana procedura lub liczbie wszczepionych stentów. Zależnie od potrzeb zakoduj liczbę operowanych naczyń (00.40-00.43), i liczbę wszczepionych stentów (00.45-00.48).
 • Zakoduj także: Angioplastykę lub aterektomią (00.61-00.62, 00.66, 39.50)
 • Zakoduj także: Endarterektomia (38.10-38.18)
 • Zakoduj także: Wszczepienie stentu naczyniowego (00.55, 00.63-00.65, 36.06-36.07, 39.90)
 • Zakoduj także: Inne usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej (36.09)
00.5 Inne procedury na układzie sercowo-naczyniowym
00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych
00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego
00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego
00.9 Inne procedury i zabiegi