00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe
Uwagi:
  • Uwaga: Niniejsze kody można stosować tak do naczyń wieńcowych jak i obwodowych. Kody te służą do stosowania w połączeniu z innymi kodami procedur leczniczych w celu dostarczenia informacji o liczbie naczyń na ilu została wykonana (jednoczasowo) dana procedura lub liczbie wszczepionych stentów. Zależnie od potrzeb zakoduj liczbę operowanych naczyń (00.40-00.43), i liczbę wszczepionych stentów (00.45-00.48).
  • Zakoduj także: Angioplastykę lub aterektomią (00.61-00.62, 00.66, 39.50)
  • Zakoduj także: Endarterektomia (38.10-38.18)
  • Zakoduj także: Wszczepienie stentu naczyniowego (00.55, 00.63-00.65, 36.06-36.07, 39.90)
  • Zakoduj także: Inne usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej (36.09)
00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu
Nie obejmuje:
  • Pomost aortalno-wieńcowy (36.10-36.19)
  • Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń krwnionośnych (00.21-00.29)