00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
00.0 Terapia ultradźwiękowa
Nie obejmuje:
  • ultrasonografia diagnostyczna (nieinwazyjna) (88.71-88.79)
  • echokardiografia wewnątrzsercowa (komór serca) (ICE) (37.28)
  • wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa (00.21-00.29)
00.02 Terapia ultradźwiękowa serca
Nie obejmuje:
  • Diagnostyka ultrasonograficzna serca (88.72)
  • Terapia ultradźwiękowa chorobowo zmienionego m. sercowego (37.34)
  • Ultradźwiękowa angioplastyka naczyń wieńcowych (00.66, 36.09)