00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
00.0 Terapia ultradźwiękowa
Nie obejmuje:
  • ultrasonografia diagnostyczna (nieinwazyjna) (88.71-88.79)
  • echokardiografia wewnątrzsercowa (komór serca) (ICE) (37.28)
  • wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa (00.21-00.29)
00.01 Terapia ultradźwiękowa naczyń głowy i szyi
Nie obejmuje:
  • Ultrasonografia diagnostyczna: Oka (95.13)
  • Ultrasonografia diagnostyczna: Głowy i szyi (88.71)
  • Ultrasonografia diagnostyczna: Ucha wewnętrznego (20.79)
  • Ultradźwiękowa(-e): angioplastyka naczyń innych niż wieńcowe (39.50)
  • Ultradźwiękowa(-e): embolektomia (38.01, 38.02)
  • Ultradźwiękowa(-e): usunięcie błony wewnętrznej tętnicy (38.11, 38.12)
  • Ultradźwiękowa(-e): trombektomia (38.01, 38.02)