XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z70-Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach
Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach
Z76.0 Wydanie powtórnej recepty
Nie obejmuje:
  • powtórzenie recepty na środki antykoncepcyjne (Z30.4)
  • wydanie zaświadczenia lekarskiego (Z02.7)
Obejmuje:
  • Wydanie powtórnej recepty na:okulary
  • Wydanie powtórnej recepty na:przyrządy
  • Wydanie powtórnej recepty na:środki farmakologiczne