XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z70-Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach
Z70 Poradnictwo związane z postawą, zachowaniem i orientacją seksualną
Nie obejmuje:
  • poradnictwo w zakresie antykoncepcji lub prokreacji (Z30-Z31)
Z71 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu uzyskania konsultacji i porad niesklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:
  • poradnictwo w zakresie antykoncepcji lub prokreacji (Z30-Z31)
  • porady seksualne (Z70.-)
Z72 Problemy związane ze stylem życia
Nie obejmuje:
  • problemy związane z:okolicznościami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi (Z55-Z65)
  • problemy związane z:trudnościami życiowymi (Z73.-)
Z73 Problemy związane z trudnościami życiowymi
Nie obejmuje:
  • problemy związane z okolicznościami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi (Z55-Z65)
Z74 Problemy związane z zależnością od opiekuna
Nie obejmuje:
  • zależność od urządzeń usprawniających NGI (Z99.-)
Z75 Niedostępność placówek medycznych i innych form opieki zdrowotnej
Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach