XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z55-Z65 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
Z63 Inne problemy związane z najbliższą rodziną, łącznie z okolicznościami rodzinnymi
Nie obejmuje:
  • problemy związane z:negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie (Z61.-)
  • problemy związane z:wychowaniem (Z62.-)
  • zespół dziecka maltretowanego (T74.-)
Z63.8 Inne określone problemy związane z najbliższą rodziną
Obejmuje:
  • Brak zgody w rodzinie BNO
  • Nieadekwatny lub wypaczony kontakt wewnątrz rodziny
  • Wysokie zaangażowanie emocjonalne wewnątrz rodziny