XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z55-Z65 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
Z61 Problemy związane z negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie
Nie obejmuje:
  • zespół dziecka maltretowanego (T74.-)
Z61.2 Zmieniony model stosunków rodzinnych w dzieciństwie
Inne:
  • (Pojawienie się nowej osoby w rodzinie prowadzące do zmiany w relacjach rodzinnych dziecka. Może łączyć się z nowym małżeństwem rodzica lub urodzeniem się następnych dzieci.)