XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z40-Z54 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji
Inne:
  • (Kategorie Z40-Z54 są przeznaczone do określania przyczyny opieki nad pacjentami. Mogą one być używane w przypadku pacjentów, którzy byli już leczeni z powodu określonej choroby lub urazu i którzy korzystają z dalszego nadzoru profilaktycznego lub badań kontrolnych, a także w opiece nad rekonwalescentami lub kontynuowaniu leczenia w celu zwiększenia jego skuteczności, w celu wykluczenia pozostałości stanu chorobowego, w celu upewnienia się, czy nie doszło do nawrotu choroby lub zapobiegania nawrotom.)
Nie obejmuje:
  • badania kontrolne w celu nadzoru medycznego po leczeniu (Z08-Z09)